scandal

UNICEF

Detaje te projektit

FUSHATË NDËRGJEGJËSIMI

Data: Dhjetor 2011 – Qershor 2012

Klienti: UNICEF Albania

Pershkrimi i projektit

Planikimi dhe organzimi i një fushate ndërgjegjësimi për të informuar dhe nxitur individët për të shfrytëzuar qendrat e testimit ndaj HIV/AIDS. Ky projekt përfshiu koordonimin e disa shërbimeve dhe produkteve marketingu dhe komunikimi.
Shërbime & Produkte: Planifikim Strategjik, Spot TV, Spot Radiofonik, Produkte Promocionale, Materiale Print, Dizajnimi I Logos së fushatës, Dizajnimi i Materialeve, Monitorimi i Fushatws