scandal

UNFPA

Detaje te projektit

ORGANIZIMI I FUSHATËS SË NDËRGJEGJËSIMIT PËR INDIVIDËT
Data: Nëntor 2011-Shtator 2012
Klienti: UNFPA

Pershkrimi i projektit

Ky projekt përfshin organizimin e një fushate ndërgjegjësimi të ndarë në dy segmente: ndërgjegjësimin e njerëzve për mbrojtjen gjatë kryerjes së mardhënieve seksuale dhe ndërgjegjësimin e të miturve për shtyrjen e mardhënieve seksuale.
Shërbimet: Konceptimi i logos dhe imazhit të fushatës, broshura, prodhimi i 2 Spoteve Televiziv dhe i 6 Spoteve Radiofonik