scandal

SIGMA

Detaje te projektit

MIRËMBAJTJA E IMAZHIT

Data: Shkurt 2010 – Në vijim

Klienti: SIGMA Vienna Insurance Group

Pershkrimi i projektit

Ofrimi i shërbimeve për mirëmbajtjen e imazhit me të gjitha shërbimet e marketingut
Shërbimet: Krijimi i imazhit për fushata, Brandime Agjensish, Fushata Outdoor, Produkte Promocionale, Materiale Print, Realizim i spoteve televizive