scandal

SH.U.M

Detaje te projektit

SHËRBIME MARKETINGU
Data: Gusht 2011 – Në vijim
Klienti: Shkolla Universitare Medikadent

Pershkrimi i projektit

Ofrimi i shërbimeve dhe produkteve të marketingut me qëllim promovimin e brandit.
Shërbimet & Produktet: Planifikim Strategjik, Fushatë Outdoor, Spote Televizive dhe Radiofonike, Dizenjimi i Fushatave Informuese, Materiale Print, Produkte Promocionale, SMS masiv, Media Buying