scandal

ProCredit Bank

Detaje te projektit

SHËRBIME MARKETINGU

Data: Korrik 2009 – Dhjetor 2010

Klienti: ProCredit Bank Albania

Pershkrimi i projektit

Brandimi i degëve në të gjithë territorin e vendit për një periudhë 1 vjeçare si edhe dërgimi i SMS masiv si forme komunikimi.
Shërbimet & Produktet: Brandime Degësh, SMS Masiv, Materiale Print