scandal

Nobel

Detaje te projektit

MIRËMBAJTJA E IMAZHIT

Data: Mars 2010 – Në vijim

Klienti: Nobel Ilac

Pershkrimi i projektit

Krijimi i fushatave promovuese për produkte të reja si edhe krijimi i gjithë materialeve print
Shërbimet & Produktet: Dizenjim, Prodhim Spotesh Televizive dhe Radiofonike