scandal

MTKRS

Detaje te projektit

PËRURIMI I MONUMENTEVE TË VENDOSURA PËR 100 VJETORIN E PAVARSISË

Data: Tetor – Dhjetor 2012

Klienti: Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve

Pershkrimi i projektit

Përurimi i monumenteve të vendosura për 100 vjetorin e pavarsisë
Përshkrimi: Konceptimi dhe implementimi i eventeve me rastin e 100 vjetorit të pavarsisë për monumentet e vendosura në Tiranë
Shërbimet & Produktet: Evente,Dizajne, Materiale Print, Produkte Promocionale