scandal

iStream

Detaje te projektit

KRIJIMI I IDENTITETIT
Data: Shtator 2011 – Janar 2012
Klienti: iStream

Pershkrimi i projektit

Ndërtimi i identitetit të këtij klienti me gjithë elementët e tij
Shërbimet & Produktet: Krijimi i logos, printime, Brandim i POS, Produkte Promocionale