scandal

INTERSIG

Detaje te projektit

MIRËMBAJTJA E IMAZHIT

Data: Shkurt 2013 – Në vijim

Klienti: INTERSIG Vienna Insurance Group

Pershkrimi i projektit

Ofrimi i shërbimeve për mirëmbajtjen e imazhit me të gjitha shërbimet e marketingut
Shërbimet & Produktet: Krijimi i imazhi për fushata, Brandime Agjensish, Produkte Promocionale, Materiale Print, Mirëmbajtje WEB-faqes, Studim Tregu