scandal

Handicrafts Albania

Detaje te projektit

STUDIM TREGU PËR HANDICRAFTS ALBANIA
Data: 2013
Klienti: OECD
Pershkrimi i projektit

Projekt1: Studim Tregu për Handicrafts Albania.
Përshkrimi: Organizimi i Studimit të Tregut për Handicrafts Albania, biznes i prodhimit dhe tregëtimit të produkteve të kashtës. Ky studim u përqëndrua në përcaktimin e sektorit të klientëve, përmasat dhe përfitimin e këtij segmenti të biznesit, kanalet më të mira të shitjes, mesazhin optimal të marketingut dhe rekomandime për strukturën e website-it.
Shërbimet: Studim Tregu
Kohëzgjatja: Qershor-Korrik 2013

Projekt2: Studim Tregu për Handmade Albania.
Përshkrimi: Organizimi i Studimit të Tregut për Handmade Albania, biznes i tregëtimit të produkteve artizanale dhe souvenireve shqiptare online. Ky studim u përqëndrua në përcaktimin e sektorit të klientëve, përmasat dhe përfitimin e këtij segmenti të biznesit, kanalet më të mira të shitjes, mesazhin optimal të marketingut dhe rekomandime për strukturën e website-it.
Shërbimet: Studim Tregu
Kohëzgjatja: Maj-Qershor 2013

Projekt3: Studim Tregu për ABC Consulting.
Përshkrimi: Organizimi i Studimit të Tregut për ABC Consulting, biznes i trajnimit të bizneseve dhe individë bizneseve dhe individëve. Ky studim u përqëndrua në përcaktimin e sektorit të klientëve, përmasat dhe përfitimin e këtij segmenti të biznesit, kanalet më të mira të shitjes, mesazhin optimal të marketingut dhe rekomandime.
Shërbimet: Studim Tregu
Kohëzgjatja: Korrik-Gusht 2013