scandal

Gjykata e Lartë e Shtetit

Detaje te projektit

ORGANIZIMI I KONFERENCES SË KRYETARËVE TË GJYKATAVE TË LARTA TË EVROPËS QENDRORE DHE LINDORE

Data: Prill – Maj 2012

Klienti: Gjykata e Lartë e Shtetit

Pershkrimi i projektit

Organizimi i Konferences së Kryetarëve të Gjykatave të Larta të Evropës Qendrore dhe Lindore
Përshkrimi: Për organizimin e kësaj konference, secilit shtet i jepet mundësia një herë në 20 vite të jetë vendi pritës. Ne realizuam të gjithë materialet e konferences.
Shërbimet & Produktet: Produkte Promocionale, Materiale Print, Shërbime Shpërndarje, Organizim Eventi, Logjistikë