scandal

FORD

Detaje te projektit

MIRËMBAJTJA E IMAZHIT
Data: Shtator 2010 – Në vijim
Klienti: Albanian Motor Company (Ford)

Detaje te projektit

MIRËMBAJTJA E IMAZHIT
Data: Shtator 2010 – Në vijim
Klienti: Albanian Motor Company (Ford)
Pershkrimi i projektit

Ofrimi i shërbimeve të marketingut për mirëmbajtjen e imazhit të këtij klienti në të gjitha kanalet e komunikimit
Shërbimet & Produktet: Planifikim dhe Implementim strategjish, Krijimi i Dizajneve, Materiale Printimi, Guerrilla Marketing, Produkte Promocionale, Fushata në Media Sociale, Brandim Automjetesh, SMS Masiv, Promocione, Krijimi i Web-faqes, Media Buying