scandal

DPT

Detaje te projektit

FUSHATË INFORMUESE – APLIKACIONE PËR TATIMPAGUESIT
Data: Maj 2013
Klienti: DPT – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Pershkrimi i projektit

Fushatë lançuese – aplikacione për tatimpaguesit
Përshkrimi: Ky projekt përfshin organizimin e një fushate informuese gjithëpërfshirëse për dy shërbime të reja të ndërtuara nga administrata tatimore. Shërbimet janë në fushën e tekonologjisë dhe inovacionit.
Shërbimet & Produktet: Prodhimi i një spoti televiziv, fushatë PR, fushatë online, fushatë me SMS