scandal

Bashkia Himarë

Detaje te projektit

ÇELJA E SEZONIT TURISTIK VEROR

Data: Mars 2012 – Në vijim

Klienti: Bashkia Himarë

Pershkrimi i projektit

Ky projekt përfshin planifikimin dhe organizimin e çeljes së sezonit turistik veror në vitin 2011 dhe 2012 si edhe promovimin e këtij eventi npër kanale te ndryshme komunikimi
Shërbimet & Produktet: Krijimi I Web-faqes, Konceptimi dhe Implementimi Strategjik i Eventit, Materiale Print, Spote Televizive dhe Radiofonike, Fushatë Outdoor