scandal

ATLAS

Detaje te projektit

SHËRBIME MARKETINGU
Data: Tetor 2010 – Në vijim
Klienti: Atlas Mills

Pershkrimi i projektit

Ofrimi i shërbimeve dhe produkteve të ndryshme marketingu me qëllim promovimin e brandit.
Shërbimet & Produktet: Dizenjim, TV Spot, Produkte Promocionale