scandal

Conad

Detaje te projektit

SHËRBIME MARKETINGU

Prill 2010 – Dhjetor 2010

Pershkrimi i projektit

Kemi ofruar disa shërbime dhe produkte marketingu dhe komunikimi me qëllim përurimin e pikave të reja të shitjes, përurimin e ofertave dhe produkteve, promovimin e emrit të brandit dhe të produkteve të tij.
Shërbimet & Produktet: Dizenjime, Evente, Materiale Print, Fushata Outdoor, Spote Televizive, Spote Radiofonike, Media Buying