PËRSE NE

Të fokusuar në rezultatet Ne e kuptojmë biznesin dhe garantojmë që ajo që ofrojmë synon të përmirësoj brand-in dhe reputacionin tuaj, ose të rris shitjet apo fitimet. Rezultatet pozitive janë përftimet e punës sonë.
Të lakueshëm Ne jemi të lakueshëm, sidomos me klientët besnik. Lakueshmëria mund të jetë e bazuar sipas projektit apo sipas buxhetit, në varësi të nevojave të klientit.
Efektiv Në Kosto Ne ofrojmë shërbime dhe produkte cilësore me çmime të arsyeshme dhe konkurruese.
Bashkëpunim Ne punojmë ngushtë me klientët tanë duke synuar të kuptojmë nevojat, shijet dhe dëshirat e tyre specifike. Ne i bëjmë të jenë pjesë e projektit tonë duke i përditësuar me zhvillimin e projektit specifik.

Misioni Të ofrojmë shërbime krijuese dhe cilësore marketingu e komunikimi të cilat synojnë të garantojnë sukses dhe rritje për partnerët tanë të biznesit që kanë nevoja marketingu.
Vizioni Të jemi një partner i padiskutueshëm bizneset dhe kompania e zgjedhjes së parë për shërbime dhe produkte marketingu e komunikimi në rajon.

Cilësia Ne e masim punën tonë sipas cilësisë dhe jo sasisë. Është tepër e rëndësishme për ne të arrijmë dhe madje të tejkalojmë standardet e paracaktuara të cilësisë dhe të përçojmë pasionin tonë për cilësinë e lartë të shërbimeve dhe produkteve që ofrojmë. Ne eksplorojmë ide krijuese dhe zgjidhje gjithpërfshirëse marketingu të cilat synojnë të kënaqin standardet e paracaktuara të cilësisë.
Përkushtimi Ne jemi të përkushtuar të arrijmë dhe tejkalojmë pritshmëritë e klientëve tanë duke u angazhuar me pasion, përpjekje dhe përvojë për të plotësuar nevojat dhe dëshirat e klientit. Pasion Puna jonë shoqërohet nga pasioni ynë për marketingun, krijimtarinë dhe risinë. Duke kombinuar pasionin me aftësitë dhe eksperiencën tonë, ne ofrojmë shërbime dhe produkte cilësore. Ne e duam punën tonë dhe e duam faktin që klientët mbeten të kënaqur.
Integritet Ne besojmë në nevojshmërinë e ndjekjes së standardeve të etikës gjatë punës sonë. Ne gjithashtu besojmë në faktin që baza e partnershipit tonë me klientët tanë përbëhet prej transparencës dhe besimit reciprok.
Kreativiteti Ne besojmë fuqimisht se sekreti i suksesit të një fushate bazohet në veçantinë dhe kreativitetin e saj. Ne besojmë në konceptet inteligjente dhe të fuqishme të cilat na ndihmojnë të pozicionojmë çdo fushatë të ndërtuar si të suksesshme duke ofruar dizajne tërheqëse dhe profesionale të konceptuara sipas kërkesave dhe nevojave të klientit.
Informacioni Ne mendojmë se informacioni i përditësuar në mënyrë të vazhdueshme dhe kontakti i qëndrueshëm me risitë e tregut dhe zhvillimet e biznesit përbëjnë një faktor të rëndësishëm suksesi. Ne përpiqemi të jemi të pajisur gjithmonë me informacion të saktë në lidhje me mjetet moderne dhe zgjidhjet e marketingut.
Njerëzit Ne besojmë se asset-i kryesor i kompanisë sonë janë njerëzit. Ne kemi një skuadër profesionistësh të aftë dhe të apasionuar pas punës së tyre të cillët ofrojnë ide dhe punë krijuese. Për këtë arsye,ne ndjekim strategji që synojnë të zhvillojnë dhe rrisin profesionalisht të gjithë punonjësit dhe sisteme strategjike shpërblimi që i motivojnë ata.

Ne dëgjojmë Kur ne nisim të punojmë me një projekt, ne mbledhim dhe përpunojmë informacion të saktë rreth kompanisë, produkteve dhe shërbimeve të saj për të kuptuar situatën e vërtetë.
Ne mendojmë Duke punuar së bashku me klientin tonë, ne identifikojmë vlerën e brand-it tuaj, mesazhet unike të marketingut dhe target-in e përcaktuar.
Ne zgjidhim Skuadra jonë do të mendoj për një zgjidhje të duhur për sfidat tuaja në marketing dhe do të paraqes konceptet e sugjeruara nëpërmjet një prezantimi oral & visual.
Ne krijojmë Dizajnerat tanë do të krijojnë dizajne dhe fushata vizive të përshtatshme dhe interesante, të cilat do të mbështesin drejtimin e aprovuar kreativ prej Departamentit të Marketingut, i cili krijon konceptin bazë.
Ne ndërlidhemi Ne prodhojmë dhe përcjellim punë të një cilësie të lartë, brenda afateve kohore të paracaktuara dhe të përshtatura sipas buxhetit që na vihet ne dispozicion, për të garantuar suksesin e komunikimeve tuaja në fushën e marketingut.

Gjatë përpjekjeve tona për të arritur objektivat dhe për të realizuar vizionin, Connext do të fokuset në:
Ndërtimin e Brand-it tonë
Është shumë e rëndësishme për ne të rrisim njohjen e Connext, të forcojmë emrin e brandit dhe të ndërtojmë një brand të njohur gjerësisht dhe pozitivisht në treg.
Rritja e Biznesit Ne synojmë rritjen e biznesit tonë në dy mënyra. E para, ne synojmë të hapim një degë të re në FYROM.
E dyta, ne përpiqemi të zgjerojmë gamën e shërbimeve dhe produkteve tona. Ne synojmë rritjen, por gjithmonë duke u fokusuar te cilësia.
Shfrytëzimi i Fuqisë së Teknologjisë Ne synojmë të përdorim gjithmonë pajisje të teknologjisë së fundit që thjeshtojnë proçesin e punës dhe garantojnë cilësinë e produkteve dhe shërbimeve të ofruara.
Nxitja e Zhvillimit të Punonjësve Ne i besojmë përkushtimit të punonjësve tanë dhe përkushtimit për të zbatuar filozofinë e të punuarit në Connext. Ne gjithashtu besojmë në aftësitë për tu zhvilluar profesionalisht dhe në rezultatet pozitive të trajnimeve të ndryshme. Ne përkushtohemi në rritjen dhe zhvillimin e punonjësve tanë.
Forcimi i Ambjentit të Punës Është shumë e rëndësishme të theksojmë rëndësinë e kulturës së kompanisë sonë. Pa asnjë dyshim ne dëshirojmë të ndërtojmë një ambjent mbështetës pune duke aplikuar teknika të suksesshme motivimi dhe shpërblimi.
Të Jemi Zgjedhja e Parë Ne besojmë se duke kombinuar përkushtimin tonë për cilësinë, fokusin në arritjen e kënaqësisë së klientit dhe strategjinë për trajnimin dhe motivimin e punonjësve, do të jemi konkurues në rang rajoni.

Ne besojmë në krijimin e një bashkëpunimi të ngushtë me klientët tanë. Nëpërmjet një komunikimi korrekt dhe interaktiv në nivel intelektual dhe emocional me ta, ne arrijmë të mbledhim informacionin e duhur për të zhvilluar projekte të cilat synojnë realizimin e objektivave të tyre. Ne jemi fleksibël dhe u përshtatemi nevojave të klientëve tanë. Si një kompani që ofron paketën e plotë të shërbimeve dhe produkteve të marketingut dhe komunikimit, ne e theksojmë rëndësinë e cilësisë. Kjo, duke bërë të pamundurën për të siguruar kënaqësinë e klientit nëpërmjet feedback-ut në kohë reale, komunikimit efektiv dhe kthimit të shpejtë të investimit. Për ne, çdo projekt është një mundësi e shkëlqyer për të gjetur zgjidhje të suksesshme duke u bazuar në specifikat e veçanta të çdo klienti apo pune. Çdo proçes i punës sonë, prej dizajnimit të materialeve deri te ndërtimi i strategjive shërben për të përkthyer mesazhin, identitetin dhe qëllimin në një gjuhë të kuptueshme për klientët e tyre.