Hello!

Rreth Nesh

Connext ju ndihmon të kuptoni potencialin tuaj duke identifikuar dhe shfrytëzuar mundësitë e tregut nëpërmjet planifikimeve strategjike dhe analizave rigoroze. Connext përdor eksperiencën dhe talentin për të krijuar dhe zbatuar strategji që synojnë të nxisin ndryshimin e sjelljes së konsumatorit. Ne kombinojmë karakteristikat dalluese dhe mundësitë e tregut për të rritur dhe zgjeruar biznesin tonë në rajon. Themeluar në vitin 2009, rritja jonë bazohet në shërbimet cilësore të marketingut, në dizajnin kreativ dhe në ekspertizën e padiskutueshme në këtë fushë. Suksesi dhe koncepti i biznesit, u kombinuan me eksperiencën e përftuar në tregun shqiptar për të themeluar Connext Prishtinën, në vitin 2010.

Një agjensi marketingu dhe komunikimi që ofron zgjidhje profesionale për një gamë të gjerë institucionesh, kompanish dhe biznesesh. Connext ofron produkte dhe shërbime cilësore marketingu dhe komunikimi.

Fokusi i Connext është t’u shërbej klientëve duke ndërthurur talentin dhe eksperiencën për të garantuar një shpagim të suksesshëm të investimit të tyre në marketing.

Connext ju ndihmon të kuptoni potencialin tuaj duke identifikuar dhe shfrytëzuar mundësitë e tregut nëpërmjet planifikimeve strategjike dhe analizave rigoroze.